تصویری از رویا نونهالی و همسرش وامین زندگانی و همسرش الیکا عبدارزاقی

حضور امین زندگانی و همسرش الیکا عبدارزاقی،و رویا نونهالی و همسرش امشب در «جشن حافظ»