نرم افزار تست شیرهای برقی" />نرم افزار تست شیرهای برقی">نرم افزار تست شیرهای برقی"/>

نرم افزار تست شیرهای برقی

#نرم_افزارنرم افزاری بسیار کاربردی جهت تست عملکرد صحیح شیرهای برقیپس از نصب نرم افزار، گوشی را به شیر برقی نزدیک کنید میدان مغناطیسی بوبین شیر برقی باعث چرخش علامت دایره ای شکل نرم افزار می شودو شما متوجه میشوید که آیا بوبین برقدار شده است یا نهبدون نیاز به بازنمودن سیم هابدون چداسازی بوبینفقط با موبایل

مطالب مرتبط