در خصوص نکات ایمنی سرویس‌بندی کولر اظهار کرد: تعویض کولر آبی باید هر سال انجام گیرد اما کولرهای گازی نیازی به تعویض هر ساله ندارند و می‌توانند هر دو یا سه سال سرویس شوند. مشتریان و مصرف‌کنندگان سعی کنند تا جایی که برایشان مقدور است سرویس کولر و تعویض آن را خود انجام نداده و به نصابان و سرویس‌کاران ماهر و کسانی که متخصص این کار هستند، بسپارند. کولرهای گازی، برق زیادی دارند و از این‌رو می‌توانند برای سلامتی مشتریان خطرآفرین باشد.

وی افزود: وظیفه یک سرویس‌کار تعویض پوشال‌ها در صورت نیاز، شست‌وشوی کف کولر، روان‌کاری و روغن‌کاری یاتاقان‌ها و پمپ کولر و میزان‌کردن تسمه کولر است که میزان‌کردن تسمه کولر از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که ممکن است باعث سوختن موتور شود.

این کارشناس تاسیسات بیان کرد: مصرف‌کنندگان در اغلب موارد سرویس‌کردن کولر را محدود به ششستن کف کولر می‌کنند. ۴۰ درصد خرابی و سوختن موتور کولر بر اثر پاشیدن آب بر روی تسمه است که در نهایت این آب توسط تسمه داخل موتور کولر ریخته می‌شود که منتهی به سوختن موتور می‌شود، این نکات از جمله مواردی است که مصرف‌کننده نمی‌داند و فقط سرویس‌کار ماهر باید اقدام به سرویس کولر کند.

زواری ادامه داد: چنین نکات ریزی هم در اختیار هر تعمیرکار و سرویس کار کولر نیست، جز افرادی که مهارت و تخصص این کار را دارند.

وی گفت: یکی از نکات دیگر در سرویس کولر، بررسی‌کردن برق آن است که آیا سیم‌پیچی انجام شده، به‌درستی صورت گرفته یا خیر. برخی از برق‌کاران جعبه فیوز منازل را دستکاری و عوض می‌کنند، عوض‌شدن فازها باعث انتقال برق به بالا و به سمت کولر می‌شود. حتی در زمانی که کولر خاموش است، آب داخل و بدنه آن برق دارد و با برخورد دست یا پا به بدنه باعث برق‌گرفتگی می‌شود.

این کارشناس تاسیسات خاطرنشان کرد: نصب سایبان هم از اقداماتی است که مردم می‌توانند جهت خنک‌شدن کولر، تبخیرنشدن آب کولر و بهینه‌شدن مصرف برق در منازل خود انجام دهند.