• دسته‌بندی نشده

طراحی برنامه شمارنده در نرم افزار ZEN Soft

Spread the love

در این قسمت از معرفی پروژه های PLC ZEN از سری مباحث آموزش کار با کنترلرهای PLC می خواهیم برنامه شمارنده را در نرم افزار ZEN Soft طراحی کنیم و سپس آن را در محیط برنامه نویسی ZEN شبیه سازی کنیم.

برنامه شمارنده

برنامه ای بنویسید که در آن با هر پالس که از I1 می آید مقدار کانتر یک واحد افزایش یابد و به محض اینکه تعداد شمارش به ۵ رسید، تایمر T0 فعال و بعد از تاخیر زمانی ۳s خروجی Q0 را روشن کند. همچنین کانتر با I2 ریست شده و جهت شمارش (up/down) با I3 تعیین شود.

نحوه طراحی برنامه شمارنده در نرم افزار ZEN Soft

مطابق شکل زیر coil خروجی را در صفحه Edit coil از نوع C انتخاب کرده و فانکشن مربوطه را فعال می کنیم. یعنی برای I1 چک باکس counter و برای I2 چک باکس Reset operation را فعال می کنیم. در این صورت هر پالس وارده از I1 شمرده شده و هر پالس وارده از I2 سیستم را Reset می کند.

انتخاب رله خروجی به عنوان شمارنده

حال در سطر پایین، کنتاکتی با عنوان C و از نوع normally open ایجاد کرده و counter set value را ۵ انتخاب می کنیم، یعنی بعد از اینکه شمارش به عدد ۵ رسید، خروجی کانتر فعال شده و یک تایمر ۳ ثانیه ای از نوع on-delay را به کار می اندازد. شکل زیر را ببینید.

انتخاب کنتاکت باز شمارنده و تعیین counter set value

سپس در سطر پایین آن یه کنتاکت باز تایمر تاخیر در وصل (on-delay) را قرار داده و زمان آن را روی ۳s تنظیم کنید.

انتخاب کنتاکت باز تایمر و تعیین زمان فعال شدن آن

پس از انتخاب رله خروجی و کنتاکت های باز آن ها و شستی های مختلف، آنها را مطابق شکل زیر به یکدیگر متصل کنید.

محیط برنامه نویسی ZEN Soft و دیاگرام تکمیل شده مدار

شبیه سازی مدار شمارنده در نرم افزار ZEN Soft

با انتخاب گزینه Toggle start/exit of simulator وارد محیط شبیه سازی زیر می شوید. با فشردن شستی I1 و تکرار آن تا ۵بار تایمر وارد مدار شده و پس از ۳ ثانیه رله خروجی را روشن میکند. همچنین با فشردن شستی I2 شمارنده ریست می شود و با انتخاب کلید I3 شمارنده به یک شمارنده نزولی تبدیل شده و با فشردن I1 شروع به شمارش به صورت نزولی میکند.

پنجره شبیه سازی مدار شمارنده در نرم افزار ZEN Soft

نکته: شستی I3 مربوط به جهت شمارش (up/down) شمارنده می باشد در نتیجه بایستی آن را از حالت فشاری (Momentary) به کلیدی (Alternate) تغییر وضعیت داده و سپس مدار را آزمایش کنید.

The post طراحی برنامه شمارنده در نرم افزار ZEN Soft appeared first on الکترونیک ۹۸.

مطالب مرتبط