این شرکت برنامه دارد تا پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و ۴۰۵ نسخه SLX را به صورت فروش فوری و با تحویل ۳۰ روزه در اختیار مشتریان قرار دهد.